Ποδήλατα Βουνού

Τα ποδήλατα βουνού (mountain bikes) προορίζονται για χρήση σε ανώμαλο έδαφος και συνήθως διαθέτουν εμπρόσθιες αναρτήσεις (hardtail), αλλά υπάρχουν μοντέλα που διαθέτουν αναρτήσεις και μπροστά και πίσω (full suspension). Χωρίζονται σε 3 υποκατηγορίες με βάση το μέγεθος των τροχών τους: ΜΤΒ 26”, ΜΤΒ 27,5” και ΜΤΒ 29”.

ΜΤB (Hardtail) ποδήλατο

Διπλή ανάρτηση (Full suspension) ποδήλατο

27.5 ποδήλατο


29” ποδήλατο