Παιδικά ποδήλατα

12” BMX (Ηλικίες 2,5- 4χρ)

14” BMX (Ηλικίες 4- 5χρ)

16” BMX (Ηλικίες 5- 6χρ)


18” BMX (Ηλικίες 6- 7χρ)

20” BMX (Ηλικίες 7- 8χρ)

20” με Ταχύτητες