Βοηθητικές ποδηλάτου

Βοηθητικές 12” έως 18” (6€/ζεύγος)

Βοηθητικές 16” – 20” (8€/ζεύγος)

Βοηθητικές 12” – 20” (10€/ζεύγος)


Βοηθητικές 20” – 24” για ποδήλατο με ταχύτητες (25€/ζεύγος)