Εργαλεία ποδηλάτου

Λευγιές εξαγωγής ελαστικών ποδηλάτου (2,50€)

Ακτινολόγος μεταλλικός (3€)

Εξωλκέας αλυσίδας ποδηλάτου (6€)


Εξωλκέας βραχίονα οικονομικός (6€)

Άλεν τριπλό 4/5/6mm ΒΒΒ (7€)

Εργαλείο εξαγωγής κασέτας. Force (8€)


Πολυεργαλείο  SKS CT-WORXS 20 funct. (19€)