Ακροτίμονα ποδηλάτου

Ακροτίμονα αλουμινίου m-wave (6€)

Ακροτίμονα αλουμινίου KTM (30€)