27.5” ποδήλατο

ΜΤΒ 27,5″

Το ποδήλατο με 27,5” τροχό μας δίνει αυξημένο ρολάρισμα, σταθερότητα και πιο ασφαλή περάσματα από ανώμαλες διαδρομές. Καλύτερη πρόσφυση και μεγαλύτερη σιγουριά στα δυνατά φρένα.


27.5” carrera M7 2000 Αλουμινίου 2016 (258€)


27.5” Carrera M7 2000disc Αλουμινίου (MY16) (280€)


27.5” Carrera M7 2000 Αλουμινίου (285€)27.5” DHS Terrana disc Αλουμινίου (299€)


27.5” Carrera M7 2000v-br Αλουμινίου (MY17) (320€)


27.5” Carrera M7 3000disc Αλουμινίου (330€)27.5” Ideal Freeder disc Αλουμινίου 2016 (ΤΕΛΟΣ)


27.5” Carrera M7 3000HD Αλουμινίου (370€)